This website uses cookies to improve your experience. Learn more about cookies and how to manage them.

British Journal of Pharmacology

Filter

Ca2+ signalling plays a role in celastrol‐mediated suppression of synovial fibroblasts of rheumatoid arthritis patients and experimental arthritis in rats

Pages: 2922-2944

Article date: August 2019

Authors: Vincent Kam Wai Wong, Congling Qiu, Su‐Wei Xu, Betty Yuen Kwan Law, Wu Zeng, Hui Wang, Francesco Michelangeli, Ivo Ricardo De Seabra Rodrigues Dias, Yuan Qing Qu, Tsz Wai Chan, Yu Han, Ni Zhang, Simon Wing Fai Mok, Xi Chen, Lu Yu, Hudan Pan, Sami Hamdoun, Thomas Efferth, Wen Jing Yu, Wei Zhang, Zheng Li, Yuesheng Xie, Riqiang Luo, Quan Jiang, Liang Liu

The importance of determining circadian parameters in pharmacological studies

Pages: 2827-2847

Article date: August 2019

Authors: Laetitia S. Gaspar, Ana Rita Álvaro, Sara Carmo‐Silva, Alexandrina Ferreira Mendes, Angela Relógio, Cláudia Cavadas